Yeterli Sayıya Ulaşmadığından Dolayı Kapatılan Dersler

Aşağıdaki dersler yeterli öğrenci sayısına ulaşmadığından dolayı kapatılmıştır.

MLY 287 İngilizce Okuma ve Konuşma (İkinci Öğrenim)

MLY 323 Mesleki İngilizce II (Birinci ve İkinci Öğrenim)

MLY 403 Uygulamada Kamu Mali Politikaları (Birinci ve İkinci Öğrenim)

MLY 415 Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe (Birinci ve İkinci Öğrenim)

NOT: MLY 403 ve MLY 415 Kodlu dersteki öğrenciler, MLY 439 Mali Yargılama Hukuku dersinin kontenjanı dolduğundan dolayı geriye kalan seçmeli MLY 445 Sağlık Ekonomisi dersine aktarılmıştır. (Çakışma veya başka bir nedenden dolayı aktarılmayan öğrencilerden, dersler sadece çıkarılmıştır.)

NOT 2:Yukarıdaki dersleri seçen öğrencilerden, bu dersler çıkarılmıştır. İlgili Öğrencilerin ekle-çıkar haftası içerisinde danışmanları Arş.Gör. İlyas ÖZKÖK’e ulaşmaları gerekmektedir.

İlgili Öğrencilerin Listesi

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim



Tel:
Tel: