Hakkımızda

Maliye Bölümü 1997 yılında kurulmuş olup, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapmaktadır. Bölümde Mali İktisat, Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır.

Bölümde gerçekleştirilen öğretim; öğrencilere ağırlıklı olarak kamu maliyesi ve kamu ekonomisi, kamu bütçesi, vergiler ve kamu borçlanması olmak üzere iktisat, hukuk, işletme, muhasebe ve finansman konularında gerekli bilgileri sağlamayı, analiz ve yorumlama yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bölümün Temel Amacı

Ulusal ve uluslararası düzeydeki mali ve iktisadi olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve çözümler üreten bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde ulaşılmak istenen hedefler şunlardır.

Maliye alanında lisans ve lisansüstü düzeyde evrensel ölçütlere uygun nitelikli öğretim programları hazırlamak ve yürütmek

Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak ülkenin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırmalar ve yayınlar yapmak

Kamu ve özel sektörün mali ve iktisadi konularda uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek donanımlı ve nitelikli maliyeciler yetiştirmek.

Yukarda belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek, mezunlarımıza geniş bir meslek yelpazesi içinde çalışma olanağı sağlamak için; maliye alanının çok yönlü olması dikkate alınarak, Bölüm ders programı başta Maliye ve Vergi alanı olmak üzere İktisat, İşletme, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sayısal ve Bilgisayar alanındaki derslerden oluşmaktadır. Maliye programdan ders alan başarılı öğrenciler, kamu ve özel sektörde çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulacaklardır.

Yönetim
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Zeliha GÖKER 310 1827
Bölüm Başkan Yardımcısı
Bölüm Sekreteri
Şerife GÜLCÜ 310 1830

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişimTel:
Tel: