Ders Bilgi Paketleri

Türkçe       Kod                      Ders
Tur             MLY 101              İktisada Giriş I
Tur             MLY 103              Matematik I
Tur             MLY 105              Hukuka Giriş
Tur             MLY 107              İşletme Yönetimine Giriş
Tur             MLY 115              Genel Muhasebe I
Tur             MLY 102              İktisada Giriş II
Tur             MLY 104              Matematik II
Tur             MLY 108              Anayasa Hukuku
Tur             MLY 112              Toplum Bilim
Tur             MLY 116              Genel Muhasebe II
Tur             MLY  215             İdare Hukuku
Tur             MLY 201              Mikro İktisat
Tur             MLY 209              Kamu Maliyesi I
Tur             MLY 217               Şirketler Muhasebesi
Tur             MLY 223              Siyaset Bilimine Giriş
Tur             MLY 229              Medeni Hukuk
Tur             MLY 231              İktisat Tarihi
Tur             MLY 202             Makro İktisat
Tur             MLY 210              Kamu Maliyesi II
Tur             MLY 222              Maliyet Muhasebesi
Tur             MLY 224              Kamu Yönetimi
Tur             MLY 230              Borçlar Hukuku
Tur             MLY 238              İstatistik
Tur             MLY 234              Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Tur             MLY 236              Ticaret Hukuku
Tur             MLY 301               Kamu Ekonomisi I
Tur             MLY 303               Uluslararası İktisat I
Tur             MLY 307               Büyüme Teorileri
Tur             MLY 319               Teoride ve Uygulamada Hazine
Tur             MLY 329               Ekonometri
Tur             MLY 333               İktisadi Düşünce Tarihi
Tur             MLY 337               Vergi Hukuku
Tur             MLY 339               Kamu Bütçesi I
Tur             MLY 331               Refah Devletinin Ekonomi Politiği
Tur             MLY 340               Türk Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi
Tur             MLY 312               İşletme Finansmanı
Tur             MLY 318               Kalkınma İktisadı
Tur             MLY 302               Kamu Ekonomisi II
Tur             MLY 304               Uluslararası İktisat II
Tur             MLY 322               Devlet Borçlanması
Tur             MLY 326               Kamu Bütçesi II
Tur             MLY 332               Maliye Tarihi
Tur             MLY 338               Uluslararası kamusal hizmetler
Tur             MLY 342               Uygulamalı Ekonometri
Tur             MLY 344               Küresel ekonomi politik
Tur             MLY 346               Türk Vergi Sistemi I
Tur             MLY 348               İcra ve İflas Hukuku
Tur             MLY 401               Maliye Politikası I
Tur             MLY 403              KİT Ekonomisi
Tur             MLY 405               Yerel Yönetimler Maliyesi
Tur             MLY 413               Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar
Tur             MLY 445              Sağlık Ekonomisi
Tur             MLY 415               Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe
Tur             MLY 439              Mali Yargılama Hukuku
Tur             MLY 443              Kamusal Tercih Kuramları
Tur             MLY 451              Para Teorisi ve Politikası
Tur             MLY 453              Kamu Maliyesinde Temel Konular
Tur             MLY 436              Sermaye Birikimi ve Devlet
Tur             MLY 432              Banka ve Sermaye Piyasası
Tur             MLY 442              Uluslararası Maliye
Tur             MLY 402              Türkiye Ekonomisi
Tur             MLY 404               Maliye Politikası II
Tur             MLY 408              Mali Tablolar ve Denetim
Tur             MLY 446              Vergi Uygulamaları ve Denetimi
Tur             MLY 454              Refah Devletinin İktisadi Analizi
Tur             MLY 456              Fonksiyonel Maliyenin Yeniden Keşfedilmesi

 

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişimTel:
Tel: